Nasze środowisko przedszkolne

Nasze środowisko przedszkolne zostało starannie zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które dr Montessori opisuje jako posiadające „chłonne umysły”.

Nauczyciel pełni rolę przewodnika i facylitatora. Dzieci otrzymują sekwencyjne lekcje mające na celu zwiększenie ich umiejętności i niezależności. Po zapoznaniu się z materiałami dzieci chętnie wybierają własne zajęcia.

W ciągu trzech godzin każdego ranka dzieci angażują się w różnorodne zajęcia. Mogą ćwiczyć umiejętności dbania o siebie lub w klasie pracować nad pisaniem słów. Niektóre dzieci mogą współpracować, aby rozwiązać duże równanie z manipulacyjnymi materiałami matematycznymi. Inni mogą dbać o rośliny przez podlewanie lub mycie liści. Materiały Montessori, przedstawione z radością i dowolnie wybrane, tworzą mocne podstawy do czytania, pisania, kreatywności, krytycznego myślenia i uczestnictwa w aktywnej, różnorodnej społeczności. Dzieci, które ukończyły trzy lata stały się spokojnymi, dumnymi i współczującymi liderami dla młodszych dzieci. Nauczyły się myśleć same, z radością podchodzą do uczenia się i samoregulują swoje emocje w celu harmonii społecznej.

 „Nigdy nie pomagaj dziecku w zadaniu, które może mu się powieść.’’

Maria Montessori