Grupa przedszkolna

(dla dzieci w wieku 2,5-5 lat)

Program Montessori umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka, koncentrację na jego potrzebach i możliwościach. Pozwala każdemu dziecku rozwijać potencjał i osiągać sukcesy w jego własnym tempie.

Grupa mieszana wiekowo sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń i zapewnia optymalny rozwój społeczny.

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN. Jest realizowany poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.


Materiał rozwojowy jest podzielony na kilka działów, według poniższego porządku:

✔ Życie praktyczne – ćwiczenia z życia praktycznego uczą dzieci troszczyć się o siebie, innych i środowisko. Zajęcia obejmują wiele ćwiczeń, takich jak nalewanie, zapinanie guzików, sortowanie itp. oraz ćwiczenia uprzejmości. Zadania praktyczne pomagają dzieciom rozwinąć umiejętności motoryczne i samodzielność. Dzięki nim, dzieci zyskują pewność siebie, poczucie porządku, dłuższe skupienie uwagi oraz lepszą koordynację.

✔ Sensoryka – materiał sensoryczny służy jako narzędzie do rozwoju dzieci a doświadczenia sensoryczne są ważne, aby dziecko mogło samodzielnie zrozumieć świat.
Ćwiczenia sensoryczne Montessori pomagają dzieciom udoskonalić zmysły. Dzieci rozwijają umiejętności poznawcze oraz uczą się porządkować i klasyfikować wrażenia, dotykając, widząc, wąchając, smakując, słuchając i badając fizyczne właściwości swojego środowiska.

✔ Edukacja matematyczna – Od konkretu do abstrakcji. Dzieci poznają pojęcia matematyczne poprzez ćwiczenia na konkretnych materiałach co pozwala przygotować ich do późniejszego abstrakcyjnego rozumowania.

✔ Edukacja językowa – Materiały językowe wprowadzają w sztukę pisania i czytania, a także rozwijają mowę oraz sprawności językowe. Zabawy w wysłuchiwanie głosek, szukanie rymów, przeciwieństw. Gotowość dziecka wyznacza kierunek kolejnych odkryć. Materiały językowe tworzą cały system, który prowadzi dziecko od składania krótkich wyrazów do czytanie ze zrozumieniem złożonych zdań.

✔ Edukacja kulturowa – Obejmuje wiele zagadnień z dziedziny biologii, botaniki, zoologii, geografii, historii. Praca z materiałami kulturowymi pomaga dzieciom uświadomić sobie, że są częścią świata.


Plan dnia:

⌚ 7:00 – 8:30 – Przychodzenie dzieci do przedszkola.

⌚ 8:30 – 11:30 – Praca własna dzieci materiałem Montessori. W trakcie pracy dzieci – kiedy potrzebują – przygotowują sobie i spożywają śniadanie (między 9.00 a 10.00). W tym czasie odbywają się także zajęcia dydaktyczne, praca w kącikach Montessori.

⌚ 12:00 – 13:00 – Zabawy w ogrodzie, spacery.

⌚ 13:00 – 13:30 – II-daniowy obiad.

⌚ 13:30 – 14:00 – Czytanie, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

⌚ 14:00 – 16:00 – II-ga praca własna / zajęcia dodatkowe (angielski, muzyka, zajęcia plastyczne, korektywa) / zabawy w ogrodzie.

⌚ 16:00 – 16:30 – Podwieczorek.

⌚ 16:30 – 18:00 –Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie / rozchodzenie się dzieci.