O szkole

Jesteśmy szkołą podstawową, która pod względem formalnym spełnia wszystkie wymagania Ministerstwa związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podstawa programowa podzielona jest na dwa etapy edukacyjne: klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Dla każdego z etapów podstawa programowa przewiduje inne założenia programowe.

To co nas wyróżnia to prowadzenia dziecka według założeń filozoficznych Metody Montessori. W naszej szkole realizujemy podstawę programową, ale wierzymy w to, że dzieci mają naturalny pęd do nauki i zdobywania wiedzy. Naszym zadaniem jest pokazać im świat w odpowiedni sposób, aby w pełni mogły realizować swój potencjał i odkrywać pasje. Podstawa programowa znajduje się w naszym otoczeniu. Wnikliwa obserwacja dziecka i uważność na nie, pozwala dostosować otoczenie do jego potrzeb po to, by pobudzać potrzebę poznawania.

W naszej szkole nie ma ławek, są stoliki. Dziecko ma wolność wyboru, może pracować w takiej pozycji i w takim miejscu, które wyda mu się odpowiednie. Podczas zajęć edukacyjnych, czyli pracy własnej, dziecko swobodnie porusza się po klasie i uczy się poprzez manipulowanie, klasyfikowanie
i wykorzystywanie genialnych pomocy wymyślonych prze Marię Montessori i jej syna Mario. Jest to edukacja polisensoryczna, czyli taka która angażuje wiele zmysłów. Zgodnie ze słowami Marii „ręka jest narzędziem mózgu”.

Unikamy porównywania dzieci do siebie dzięki czemu mogą się one cieszyć się ze swoich osiągnięć porównując się jedynie do siebie z wczoraj i skupiając się na swojej naukowej drodze. Każdy uczeń ma do wykonania swoje zadania. Organizacja pracy w klasie pomaga dziecku
w samoorganizacji, planowaniu i odpowiedzialności za swoje działania.


W naszej szkole stawiamy na:

Samodzielność – dzieci są samodzielne i niezależne w zdobywaniu wiedzy, oznacza to również, że stają się odpowiedzialne za swoją edukację, nauczyciel jest tutaj jedynie przewodnikiem i wsparciem, ingeruje dopiero wtedy, kiedy dziecko potrzebuje pomocy.

Wolność i odpowiedzialność – dzieci w naszych klasach są wolne to oznacza, że same decydują, kiedy czego się uczą w jaki sposób z kim i gdzie. Wolność zawsze wiąże się z odpowiedzialnością, a każdy dostaje tej wolności tyle, na ile w danym momencie jest gotowy.

Małe lekcje i praca w grupach – w szkole większość lekcji nauczyciel prezentuje małej grupie uczniów. Rzadko lekcje są prezentowane całej klasie, wyjątek stanowią Wielkie Lekcje, które opowiadają o podstawach funkcjonowania wszechświata i wprowadzają najważniejsze dla uczniów tematy.

Towarzyszący nauczyciel – nauczyciel jest w klasie montessoriańskiej przewodnikiem, wychodzi sprzed tablicy, żeby tworzyć relacje z dziećmi i nawiązywać więzi, które pomagają nam nawiązywać kontakt i uczyć się od siebie. Każdy z nas, nauczycieli wie, że edukacja to relacja dwustronna; uczymy się od siebie nawzajem codziennie.