Program

Maria Montessori
(1870 – 1952)

Włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorów wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody Montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju. Maria Montessori krytycznie odnosiła się do tradycyjnego szkolnictwa, a ławka szkolna była dla niej symbolem wyrażającym bezruch i tłumienie aktywności dziecka.

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzin aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły. Wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka.

Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Istotą wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność i odpowiedzialność za siebie i za świat. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dziecku w samodzielnym osiągnięciu celu, możliwa dzięki znajomości i szacunkowi dla praw rozwojowych.


Program Montessori to ponadczasowe podejście do edukacji.

Dzieci rodzą się z wrodzoną chęcią uczenia się i naturalną ciekawością dzięki której poznają otaczający świat. Edukacja Montessori kształtuje to wrodzone pragnienie i pomaga mu wzrastać. Program Montessori zapewnia dzieciom codzienny kontakt z materiałem rozwojowym, uczenie się przez działanie i doświadczenia społeczne w grupie mieszanej wiekowo co daje dzieciom poczucie radości i spełnienia.

W Przedszkolu Montessori Academies, każde dziecko jest uznawane za wyjątkowe. Nasze środowisko edukacyjne daje dzieciom swobodę uczenia się we własnym tempie i podążania za własnymi zainteresowaniami. Specjalnie przygotowane otoczenie wspiera samodzielność dzieci i ich kreatywność przez co wzmacnia w nich poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości.

Program Montessori daje dzieciom szansę na pełny rozwój, aby mogli wkroczyć w świat jako ludzie zaangażowani, odpowiedzialni i niezależni.

Dzieci rodzą się z wrodzoną chęcią uczenia się i naturalną ciekawością dzięki której poznają otaczający świat. Edukacja Montessori kształtuje to wrodzone pragnienie i pomaga mu wzrastać. Program Montessori zapewnia dzieciom codzienny kontakt z materiałem rozwojowym, uczenie się przez działanie i doświadczenia społeczne w grupie mieszanej wiekowo co daje dzieciom poczucie radości i spełnienia.

W Przedszkolu Montessori Academies każde dziecko jest uznawane za wyjątkowe. Nasze środowisko edukacyjne daje dzieciom swobodę uczenia się we własnym tempie i podążania za własnymi zainteresowaniami. Specjalnie przygotowane otoczenie wspiera samodzielność dzieci i ich kreatywność przez co wzmacnia w nich poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości.

Program Montessori daje dzieciom szansę na pełny rozwój, aby mogli wkroczyć w świat jako ludzie zaangażowani, odpowiedzialni i niezależni.


Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy kształtować w dziecku:

✔ odwagę i niezależność w myśleniu i w działaniu

✔ odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie

✔ szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia

✔ umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie

✔ umiejętność współpracy bez rywalizacji

✔ poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości

Dziecko, które ma możliwość dorastania wśród ludzi respektujących jego prawa rozwojowe, rozumiejących i szanujących jego samodzielność, osiąga wewnętrzną równowagę, jest spokojne, opanowane, wrażliwe na ład i porządek. Potrafi samodzielnie działać, ma poczucie własnej wartości.