Grupa zerówkowa

(dla dzieci w wieku 6-7 lat)

Zerówka w naszym przedszkolu to szczególne miejsce, w którym dzieci mogą dobrze przygotować się do rozpoczęcia edukacji w szkole. Rozwój dziecka między 6 a 7 rokiem życia jest bardzo dynamiczny. Obserwuje się w tym czasie tzw. skok rozwojowy, który jest uwarunkowany dojrzewaniem struktur mózgowych dziecka. Charakterystyczną cechą funkcjonowania i zachowania 6-latka jest impulsywność, pobudliwość oraz duża emocjonalność.

Ważne staje się otoczenie, które zna i rozumie dziecko, zapewniając mu tym samym poczucie bezpieczeństwa i warunki do optymalnego wzrastania.
Kontynuacja nauki w Zerówce przedszkolnej daje szanse na to, aby dzieci łagodniej przeszły ten dynamiczny czas rozwoju. Nauka w atmosferze wzajemnego szacunku daje dzieciom wiarę we własne możliwości i w znaczący sposób buduje w nich poczucie własnej wartości.

Dobrze znane otoczenie, rówieśnicy, nauczyciele i program wspierający samodzielność to główne argumenty przemawiające za pozostaniem 6-latków w przedszkolu!


W Zerówce stawiamy na:

wspieranie niezależności dzieci w myśleniu i działaniu,

pomoc dzieciom we właściwym zarządzaniu czasem, w kontekście wywiązywania się z codziennych zadań i planowania swojej pracy,

wspieranie kreatywności, czyli umiejętności poszukiwania rozwiązań dla dziecięcych problemów i pytań,

zajęcia w małych grupach promujące współpracę i wzajemną komunikację,

współistnienie z innymi w zgodzie z sobą a nie koniecznie w duchu rywalizacji,

budowanie wzajemnych relacji opartych na szacunku w duchu zasad porozumienia bez przemocy


Plan dnia:

⌚ 7:00 – 8:30 – Przychodzenie dzieci do przedszkola.

⌚ 8:30 – 11:30 – Praca własna dzieci materiałem Montessori. W trakcie pracy dzieci – kiedy potrzebują – przygotowują sobie i spożywają śniadanie (między 9.00 a 10.00). W tym czasie odbywają się także zajęcia dydaktyczne, praca w kącikach Montessori.

⌚ 12:00 – 13:00 – Zabawy w ogrodzie, spacery.

⌚ 13:00 – 13:30 – II-daniowy obiad.

⌚ 13:30 – 14:00 – Czytanie, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

⌚ 14:00 – 16:00 – II-ga praca własna / zajęcia dodatkowe (angielski, muzyka, zajęcia plastyczne, korektywa) / zabawy w ogrodzie.

⌚ 16:00 – 16:30 – Podwieczorek.

⌚ 16:30 – 18:00 –Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie / rozchodzenie się dzieci.