Edukacja domowa

Edukacja Domowa Montessori

Rodzicom, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania dziecka gwarantujemy indywidualne podejście oraz pomoc w odpowiedniej pracy z dziećmi. Jako profesjonaliści wiemy, że dzieci uczą się nie tylko w trakcie zajęć organizowanych w ramach lekcji szkolnych, ale również w dużej mierze poza szkołą w środowisku domowym. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori przewiduje możliwość przyjęcia uczniów na zasadzie Edukacji Domowej. Traktujemy Edukację Domową jako dobrą formę uczenia i wspólnego odkrywania świata przez rodziców i dzieci.

Korzyści

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori zapewnia Rodzicom, którzy zdecydują się na nauczanie dziecka w formie Edukacji Domowej:

  • profesjonalne wsparcie nauczyciela wychowawcy w realizacji celów programu nauczania,
  • dzielenie się naszymi doświadczeniami i umiejętnościami,
  • pomoc w przygotowaniu odpowiedniego środowiska sprzyjającego edukacji w warunkach domowych,
  • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez szkołę m.in. warsztatach, zajęciach dodatkowych, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach i uroczystościach szkolnych.

Opłaty

Nauka w roku szkolnym 2021/2022 w formie Edukacji Domowej w naszej placówce jest nieodpłatna i obejmuje:

  • zwolnienie z opłaty czesnego i wpisowego na okres Edukacji Domowej,
  • bezpłatne konsultacje z nauczycielami, wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym,
  • darmowy udział w imprezach wewnątrzszkolnych,
  • bezpłatne egzaminy klasyfikacyjne.

Rodzice decydujący się na Edukację domową ponoszą jedynie koszty:

  • udziału dziecka w wyjściach, wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach (koszty te są równe wysokości kosztów ponoszonych prze pozostałych uczniów placówki),
  • opłatę za zamówione przez szkołę materiały i książki.

Do podjęcia Edukacji Domowej w naszej placówce niezbędny jest wniosek Rodziców do dyrekcji dot. realizacji obowiązku szkolnego (lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą (przedszkolem) z załącznikami.

Kontakt w sprawie informacji zapisania ucznia do Edukacji Domowej

Dyrektor ds. Edukacji Domowej – mgr. Ewa Stolarczyk
office.@montessori-academy.net