Edukacja domowa

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka, w miejsce szkoły, biorą na siebie rodzice. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich dzieci, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej.

Rodzicom, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego w naszej szkole, na zasadach Edukacji Domowej, gwarantujemy indywidualne podejście oraz pomoce do pracy z dziećmi. Wiemy, że dzieci uczą się, nie tylko w trakcie zajęć organizowanych w ramach lekcji szkolnych, ale również w dużej mierze w środowisku domowym.


Korzyści

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori zapewnia Rodzicom, którzy zdecydują się na nauczanie dziecka w formie Edukacji Domowej:

✔ profesjonalne wsparcie nauczyciela wychowawcy w realizacji celów programu nauczania,

✔ dzielenie się naszymi doświadczeniami i umiejętnościami,

✔ pomoc w przygotowaniu odpowiedniego środowiska sprzyjającego edukacji w warunkach domowych,

✔ możliwość uczestnictwa w organizowanych przez szkołę m.in. warsztatach, zajęciach dodatkowych, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach i uroczystościach szkolnych.


Opłaty

Nauka w roku szkolnym 2024/2025 w formie Edukacji Domowej w naszej placówce jest nieodpłatna i obejmuje:

✔ zwolnienie z opłaty czesnego i wpisowego na okres Edukacji Domowej,

✔ bezpłatne konsultacje z nauczycielami, wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym,

✔ darmowy udział w imprezach wewnątrzszkolnych,

✔ bezpłatne egzaminy klasyfikacyjne.

Rodzice decydujący się na Edukację domową ponoszą jedynie koszty:

✔ udziału dziecka w wyjściach, wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach (koszty te są równe wysokości kosztów ponoszonych przez pozostałych uczniów placówki),

✔ opłatę za zamówione przez szkołę materiały i książki.

Do podjęcia Edukacji Domowej w naszej placówce niezbędny jest wniosek Rodziców do dyrekcji szkoły dotyczący realizacji obowiązku szkolnego (lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą (przedszkolem).