Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapewnienia dzieciom bezpiecznej nauki zapraszamy do naszej szkoły, w której uczniowie będą realizowali obowiązek szkolny w zaciszu domowym. Nauczanie domowe to najlepsze rozwiązanie jeśli chcecie Państwo samodzielnie zadbać o rozwój edukacyjny własnych dzieci. Nasza placówka oferuje nie tylko organizację egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów objętych nauczaniem domowym, ale także możliwość korzystania z platformy edukacyjnej. Dzieci indywidualnie czy też w małych grupach będą mogły uczestniczyć w lekcjach zdalnych z każdego przedmiotu, jak również zaproponujemy zajęcia rozwijające ich zainteresowania np. artystyczne, językowe, komputerowe i inne.

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych terapeutów np. trening czytania, potyczki ortograficzne, matematyka jest całkiem łatwa, zabawy grafomotoryczne, bajkoterapia i inne, które będą wynikały z potrzeb naszych uczniów.