Program nauczania

Główne działy edukacji Montessori:

  • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia, praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się, koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.,
  • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury,
  • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”, poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych,
  • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa, przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem,
  • edukacja kulturowa – geografia fizyczna, botanika, zoologia, historia, astronomia, ekologia, wielokulturowość.

Program podstawowy: od 6 do 12 lat

Od szóstego roku życia dziecko buduje nowy i pełen wyzwań świat na fundamencie położonym w szkole podstawowej.

W tym czasie dzieci zaczynają odkrywać Pięć Wielkich Lekcji, które są podstawą edukacji Montessori. Lekcje to Historia stworzenia wszechświata; Przyjście życia; Historia ludzi; historia języka i historia liczb.

W ramach tych dużych tematów omawiane są wszystkie tradycyjne przedmioty: matematyka, nauki ścisłe, języki, historia, kultura, geografia, muzyka i sztuka. Same Wielkie Lekcje dają dzieciom możliwość zobaczenia, że wszystkie obszary uczenia się są ze sobą powiązane, a co ważniejsze, że ludzie ogólnie żyją w złożonym i cudownym wszechświecie.

Dzieci są zachęcane na każdym kroku do korzystania z wyobraźni, pełnego odkrywania swoich tematów i współpracy ze sobą. Nauczyciele skupiają się na potrzebach dziecka i pamiętają, że dziecko ustala tempo pracy.

Szanowni rodzice, jeśli szukacie szkoły Montessori, koniecznie odwiedźcie nas osobiście i poobserwujcie dzieci pracujące w naszym otoczeniu. Obserwacja dzieci będzie kluczem procesu decyzyjnego.