Rozkład zajęć

Plan dnia w Montessori Children’s Academy

8:00-9:00

schodzenie się dzieci, przygotowanie razem z nauczycielem sali do pracy, swobodne zabawy
1

9:00-9:30

śniadanie
2

9:30-12:00

praca własna z materiałem Montessori, ćwiczenia praktyczne dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja matematyczna, edukacja językowa, wychowanie kosmiczne
3

12:00-13:00

wyjście do ogrodu
4

13:00-13:30

obiad
5

13:30-14:00

odpoczynek po obiedzie (czytanie książek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, lekcja ciszy)
6

14:00-15:30

zajęcia dodatkowe
7

15:30-16:00

podwieczorek
8

16:00-17:00

rozchodzenie się dzieci
9