Angielski – Metodyka

Nauczanie języka angielskiego dzieci w naszym przedszkolu odbywa się w atmosferze wszechobecności języka obcego zarówno w treści słyszanej, dostrzeganej, jak i doświadczalnej. Dzieci przebywają wśród dorosłych porozumiewających się z nimi głównie w języku angielskim.

Stosowane metody w Montessori Children’s Academy to:

  • konwencjonalne, a wśród nich przede wszystkim: audiolingwalna (powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie ćwiczonego materiału) oraz kognitywna (język musi mieć charakter twórczy),
  • niekonwencjonalne i tu głównie: Total Physical Response (poszczególne zagadnienia językowe związane są z praca całym ciałem, co czyni naukę bardziej efektywną) oraz metoda naturalna (dominuje tu ekspozycja znacząca, gdzie sytuacje językowe są zrozumiałe dla dziecka, a mowa pojawia się dopiero, gdy jest ono na to gotowe).

Poza zajęciami opartymi na programie nauczania języka angielskiego dzieci realizują poszczególne bloki tematyczne zgodnie z programem edukacyjnym placówki.

Mówiąc o określonych zagadnieniach na zajęciach prowadzonych w języku polskim, będą one zapoznawane z ich odpowiednikami w języku angielskim. Spójność treści będących przedmiotem nauczania stanowi podstawę założeń naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.