Rozkład zajęć

Plan dnia w Montessori Children’s Academy

 • 7:00 –8.40 – schodzenie się dzieci, przygotowanie razem z nauczycielem sali do pracy (tj. temperowanie kredek , uzupełnianie kartek, sprawdzenie czy zestawy do pracy są kompletne przynoszenie owoców,  ścieranie kurzu, itp.)
 • 8.40-9.00 – gimnastyka poranna
 • 9:00 – 9:30 – śniadanie
 • 9:30 – 10:00 – I krąg dydaktyczny(realizacja podstawy programowej)
 • 10.00-11.30-  I praca własna  (praca z materiałem Montessori, prowadzenie obserwacji zachowań i aktywności dzieci.
 • 11:30 – 12:30 – wyjście do ogrodu
 • 12.30-13.00 – zupa
 • 13.00-13.30 – II krąg dydaktyczny „obcojęzyczny” (język angielski)
 • 13.30-14.00 –  przygotowanie do obiadu, obiad
 • 14.00-14.30 – odpoczynek po obiedzie (czytanie książek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, lekcja ciszy)
 • 14:30 – 15:30 – II praca własna / wyjście do ogrodu
 • 15:30-16:00 – podwieczorek
 • 16:00 – 18:00 – zajęcia dodatkowe ( projekty plastyczne, projekty małego odkrywcy, eksperymenty, zabawy ruchowe, również na powietrzu, sprzątanie sali, opieka nad zwierzętami, sprzątanie w klatkach itp.,  rozchodzenie się dzieci), wyjście do ogrodu.