Nasze zajęcia

W RAMACH CZESNEGO ZAPEWNIAMY :

 • realizację programu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z wytycznymi MEN
 • Realizację programu własnego autorstwa wg. Pedagogiki M. Montessori w różnych dziedzinach nauk tj.:
 • umiejętności praktyczne,
 • biologia,
 • geografia,
 • edukacja kosmiczna,
 • edukacja języka,
 • matematyka,
 • muzyka
 • praca w ciszy
 • język angielski
 • zajęcia kulinarne „Little cooks”
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia artystyczne z cyklu „ Little Artist (Picasso)”
 • zajęcia z cyklu „Little designer” (projektowanie z filcem)
 • zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne
 • przedstawienia teatralne
 • gimnastyka
 • profilaktyka logopedyczna
 • zajęcia z cyklu „Mini ZOO”
 • rytmika – Dance To The Rhythm
 • zajęcia Tea Time
 • zajęcia „Gardening”
 • zajęcia teatralne (z wykorzystaniem elementów dramy)
 • Imprezy okolicznościowe i integracyjne
 • praca indywidualna z dziećmi – wg potrzeb