Dlaczego warto wybrać przedszkole Montessori Children’s Academy?

„Sposób w jaki dzieci się uczą, przesądza kim będą” – dr Maria Montessori.

 Przygotowane otoczenie oraz rytm dnia w naszym przedszkolu stwarzają warunki do indywidualizacji nauczania, rozpoznawania możliwości i potrzeb każdego z dzieci.

W naszym przedszkolu Nauczyciel jest przewodnikiem i wsparciem dla każdego dziecka!

Przebywając w grupie mieszanej wiekowo, gdzie każda pomoc znajduje się w jednym egzemplarzu, uczą się cierpliwości, szacunku do pracy, skupienia. Dzieci uczone są współpracy, nie rywalizują ze sobą Ponadto starsze dzieci troszczą się o młodsze, pomagają im, młodsze dzieci uczą się od starszych zasad panujących w grupie. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka oraz indywidualny plan nauczania. Dzieci uczą się we własnym tempie według własnych zainteresowań. Staramy się rozwijać dziecięca ciekowość świata i kreatywne myślenie.W Montessori Children’s Academy uczymy samodzielności, nie wyręczamy dzieci we wszystkim. Według Marii Montessori istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat. W naszym przedszkolu dzieci same przygotowują nakrycie do posiłków, kroją owoce, sprzątają po sobie, przygotowują proste potrawy, pielęgnują przedszkolny ogródek. Pomoc, której udzielamy naszym podopiecznym polega na doprowadzeniu do tego, aby dzieci mogły same się ubierać, nalewać sok, umyć talerzyk czy przeczytać książeczkę. Staramy się nie wyręczać dzieci, ale pokazywać im, jak mogą zrobić to samodzielnie. Uporządkowane otoczenie uczy samokontroli, dyscypliny wewnętrznej, samodzielnego podejmowania decyzji oraz planowania swojej pracy.

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.

Maria Montessori