Rekrutacja na rok 2014/2015

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej!

Kliknij tutaj

Czym jest prywatne przedszkole Montessori?

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak dziecko się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Decydującą rolę odgrywa tu otoczenie, w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów, ogranicza możliwość zaspokajania ciekawości, czy jest odpowiednio przygotowane tak, aby umożliwić mu rozwój wszystkich sfer aktywności. W przedszkolach Montessori aktywność i dynamizm pracy dzieci, łączy się z ciszą i skupieniem. Dzieci mają czas na samodzielne odkrycia. Nasze prywatne przedszkole to miejsce, gdzie dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.

Nasi uczniowie (…) mają twarze pogodne ludzi szczęśliwych i szlachetne ułożenie jednostek, które umieją panować nad swymi czynami. Kiedy stają przed wizytatorami, mówią śmiało i wyciągają poważnie małe rączki na przywitanie; kiedy dziękują oczy ich błyszczą, a głos dźwięczy wesoło.” --M. Montessori, Domy dziecięce

Galeria

Tydzień owoców

Piknik

Pizza

Pomoce Montessori

Zajęcia adaptacyjne

Zdjęcia montessori

Kadra

Kinga Dąbrowska – Dyrektor Przedszkola Montessori Children’s Academy

W przedszkolu Montessori C. A. pełnię funkcję dyrektora placówki, dbam o prawidłową realizację programu dydaktyczno-wychowawczego, odpowiadam za współpracę z rodzicami, organem prowadzącym a także reprezentują naszą placówkę na zewnątrz.

Z edukacją przedszkolną jestem związana od ośmiu lat, praca z dziećmi jest moją pasją.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i logopedą ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, otrzymałam tytuł magistra logopedii. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją neurologopedia. Aby móc zarządzać placówką oświatową ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku Organizacja i Zarządzanie oświatą. Swoją wiedzę pogłębiłam również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Warszawie na kierunku Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne.

Wiedzę, która jest niezbędna w pracy z dziećmi zdobywałam podczas kursów taki jak:

 • Szkolenie z zakresu „Komunikacja Interpersonalna”.

 • Kurs opiekuna wycieczek.

 • Certyfikat projektu „Wykształcony wychowawca kluczem do sukcesu wychowanka”

 • Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu „Laudator” EFS:

 • Agresja i jej przeciw działanie,

 • Terapia osób z ADHD

 • Fundusze i dotacje dla placówek wychowawczych

 • Mobbing i narkomania

 • Polityka społeczna państwa oraz istota i idea wolontariatu

 

Marta Przybylska – Nauczyciel – Wychowawca

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym o specjalności nauczanie dzieci niewidomych i słabo widzących. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej. Od wielu lat fascynuje mnie pedagogika Montessori, dlatego w 2008 r. uczestniczyłam w rocznym Kursie Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego. Swoją wiedzę dodatkowo uzupełniałam poprzez szkolenia: „Kształcenie zmysłów” organizowany przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori oraz „Montessoriańska koncepcja edukacji kosmicznej – wychowanie dla wszechświata” organizowane przez Centrum Montessori. Każdego dnia uczę się czegoś nowego …zawłaszcza od dzieci. Przebywanie z nimi daje mi wiele satysfakcji, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko potrafi samodzielnie wykonać powierzone mu zadanie. W swojej pracy z dziećmi staram się kierować słynną dewizą pedagogiki Marii Montessori „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”. Bycie z dziećmi to również wielka odpowiedzialność, aby pomóc dziecku na tyle, aby nasza pomoc nie stała się dla niego przeszkodą.
Z zamiłowania jestem narratorką bajek czytanych, jak również tych wymyślanych na poczekaniu przeze mnie. Uwielbiam muzykę soulową, jazdę samochodem. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, Zuzi i Kajetanka

Pauline Rae– Native Speaker

 • Ukończyłam studia wyższe na kierunku filologia angielską wraz z specjalizacją nauczycielską,
 • Certificate of attendance a methodologycourse in the of English

Z edukacją dzieci jestem związana od ponad 8 lat.

Doświadczenie związane z edukacją przedszkolną zdobyłam m.in. w przedszkolach anglojęzycznych, w przedszkolach Montessori.

W przedszkolu Montessori Children’a Academy jestem nauczycielem języka angielskiego, odpowiadam za prawidłową metodykę zajęć języka angielskiego.

Uczenie dzieci jest moją pasją.

P. Alicja Niemierko – Psycholog

Psycholog rodzinny specjalizująca się w komunikacji dorosły-dziecko, bajkoterapii i rodzicielstwie przez zabawę. Jest trenerem PRIDE (Szkolenia dla rodzin zastępczych) przy Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Nasz Dom, oraz praktykiem Original Play – metody zabawy z dzieckiem wspierającej nieagresję. Ukończyła szkolenie w zakresie umiejętności wychowawczych w CMPPP-Szkoła dla rodziców i wychowawców. Współpracuje ze szkolami i przedszkolami promując pozytywną dyscyplinę. Pracuje z rodzinami jako konsultant od 2003 roku. Od 7 lat prowadzi zajęcia szkoły dla rodziców „Lepszy Rodzic”; jako założyciel fundacji o tej samej nazwie, promuje pełne szacunku i oparte na jasnych granicach relacje dorosły- dziecko. Terapeuta systemowy w procesie. Prywatnie: mama 8-letniej Zuzanny i 3 letniej Matyldy, żonka fotografa, podróżnik.

P. Magdalena Lachowska – Logopeda

P. Lucyna Raczkiewicz  – Rytmika

Kontakt

Montesori Children’s Academy
ul.  Konarskiego 3 Łomianki 05-092
mail: biuro@montessori-academy.pl
Tel:  733 874 733
Tel:  883 221 374


O nas

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak dziecko się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Decydującą rolę odgrywa tu otoczenie, w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów, ogranicza możliwość zaspokajania ciekawości, czy jest odpowiednio przygotowane tak, aby umożliwić mu rozwój wszystkich sfer aktywności. W przedszkolach Montessori aktywność i dynamizm pracy dzieci, łączy się z ciszą i skupieniem. Dzieci mają czas na samodzielne odkrycia. To miejsce, gdzie dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.

Rozkład zajęć

Plan dnia w Montessori Children’s Academy

 • 7:00 –8.40 – schodzenie się dzieci, przygotowanie razem z nauczycielem sali do pracy (tj. temperowanie kredek , uzupełnianie kartek, sprawdzenie czy zestawy do pracy są kompletne przynoszenie owoców,  ścieranie kurzu, itp.)
 • 8.40-9.00 – gimnastyka poranna
 • 9:00 – 9:30 – śniadanie
 • 9:30 – 10:00 – I krąg dydaktyczny(realizacja podstawy programowej)
 • 10.00-11.30-  I praca własna  (praca z materiałem Montessori, prowadzenie obserwacji zachowań i aktywności dzieci.
 • 11:30 – 12:30 – wyjście do ogrodu
 • 12.30-13.00 – zupa
 • 13.00-13.30 – II krąg dydaktyczny „obcojęzyczny” (język angielski)
 • 13.30-14.00 –  przygotowanie do obiadu, obiad
 • 14.00-14.30 – odpoczynek po obiedzie (czytanie książek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, lekcja ciszy)
 • 14:30 – 15:30 – II praca własna / wyjście do ogrodu
 • 15:30-16:00 – podwieczorek
 • 16:00 – 18:00 – zajęcia dodatkowe ( projekty plastyczne, projekty małego odkrywcy, eksperymenty, zabawy ruchowe, również na powietrzu, sprzątanie sali, opieka nad zwierzętami, sprzątanie w klatkach itp.,  rozchodzenie się dzieci), wyjście do ogrodu.