CZYM JEST PRZEDSZKOLE MONTESSORI ?

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był. Od tego jak dziecko się rozwija, czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Decydującą rolę odgrywa tu otoczenie, w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów, ogranicza możliwość zaspokajania ciekawości, czy jest odpowiednio przygotowane tak, aby umożliwić mu rozwój wszystkich sfer aktywności. W przedszkolach Montessori aktywność i dynamizm pracy dzieci, łączy się z ciszą i skupieniem. Dzieci mają czas na samodzielne odkrycia. Nasze prywatne przedszkole to miejsce, gdzie dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.

Nasi uczniowie (…) mają twarze pogodne ludzi szczęśliwych i szlachetne ułożenie jednostek, które umieją panować nad swymi czynami. Kiedy stają przed wizytatorami, mówią śmiało i wyciągają poważnie małe rączki na przywitanie; kiedy dziękują oczy ich błyszczą, a głos dźwięczy wesoło.” –M. Montessori, Domy dziecięce